Kritické myšlení a dialog v pedagogické praxi 23.-24.8.2024

Akreditace: MSMT-8717/2023-2-434
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 3 600,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 23. a sobota 24.8.2024
Lektor: Mgr. Vladimír Fišera, PhD. a kolektiv
Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na kritické myšlení a jeho potřebu s současné společnosti. Účastníci se seznámí s podstatou kritického myšlení,  se základními rozdíly mezi transmisivní a konstruktivistickou koncepcí vzdělávání a jejich základní principy v pedagogice.  Dále se seznámí s koncepcí PHD a dialogického vyučování. Velká část kurzu bude věnována praktická části zaměřené na výměnu zkušeností mezi učiteli, na plánování a řízení hodin CM-EUR-A a na osvojení metod rozvoje kritického myšlení, využitelných v hodinách.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: