S kritickým myšlením
do praxe…

Co vlastně je to kritické myšlení, o kterém tak často slyšíme? Nejde nám o přesnou vědeckou definici, jde o to, abychom jasně chápali,
o čem tu budeme mluvit. Bohužel totiž platí, že co autor, to trochu jiné chápání toho, co je kritické myšlení.

“Kritické myšlení je schopnost vytvořit si vlastní názor, založený na odůvodněném přesvědčení a schopnost jeho zdůvodnění a argumentace.”

Více informací o kritickém myšlení a metody, jak kritické myšlení “učit” načerpete v našich vzdělávacích kurzech.

VÍCE INFORMACÍ