Hledáme dvanáct statečných

Hledáme dvanáct učitelek/učitelů Základů společenských věd či Občanské výchovy na středních školách v Královéhradeckém kraji.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že o úspěchu či neúspěchu výuky kritického myšlení rozhoduje především jeden faktor, tím je (zcela nepřekvapivě) učitel/ka. Motivovaný pedagog, který sice neabsolvoval žádný specifický kurz kritického myšlení, ale je schopen žáky motivovat a ochoten s nimi otevřeně debatovat, má mnohem větší šanci vychovat kritické myšlení, než pedagog, který jen žáky zkouší ze znalostí. Kritické myšlení není žádný nový obor, je to jen snaha dělat to, co by učení mělo dělat vždy – učit přemýšlet, hodnotit, utvořit si vlastní názor. Takže kdo dobře učí, ten učí kritické myšlení a naopak.

Ve školním roce 2021/22 začneme realizovat projekt výchovy ke kritickému myšlení s využitím dialogického vyučování. Pro ověřování v praxi potřebujeme získat dvanáct kolegů – učitelek/učitelů Základů společenských věd či Občanské výchovy na středních školách v Královéhradeckém kraji.  

Co od vás budeme chtít:

  • Připomínkovat metodickou příručku Kritického myšlení pro učitele,
  • podílet se na tvorbě vzorových hodin a pracovních listů,
  • ověřovat program přímo ve výuce,
  • scházet se jednou za 1 – 2 měsíce k hodnocení a plánování programu.

Co vám můžeme nabídnout:

  • Kurz Kritického myšlení pro učitele,
  • podporu Krajského úřadu a vedení vašich škol,
  • naši maximální podporu po celou dobu vaší účasti v projektu,
  • zaplacení vašeho času stráveného přípravou a realizací projektu.

Pokud jsme vás zaujali, přihlaste se prosím na on-line seminář 22. 4. 2021, kde se dozvíte více. Nemůžete-li se zúčastnit kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.
Přihlášku na seminář naleznete zde.

Znalost jízdy na koni, střelby ani hodu nožem není nezbytná.