O nás

Kde jste se to ocitli?

Tato stránka patří Symposia z.s., neziskové organizaci, která se zabývá podporou vzdělávání v oblasti etiky, charakteru a kritického myšlení.

Symposia vznikla 4.4. 2011, kdy se v klubu čp. 4 v Hradci Králové uskutečnil první z diskusních klubů pro studenty Univerzity Hradec Králové. Během následujících let se diskusní klub otevřel pro všechny zájemce. Podařilo se nám uskutečnit řadu akcí pro veřejnost, včetně přednášek v SVK, získat grant z programu Erasmus na setkání studentů z České republiky a Slovenska .

V současné době jsme partnerem krajského projektu I-KAP II, v rámci kterého připravujeme obsah a testování programu výuky kritického myšlení pro studenty středních škol.

Spolupracujeme i na projektu rozvoje charakterové výchovy v rámci Centra pro etiku a rozvoj charakteru ( CERC) při PdF UHK.