Základy poskytování první pomoci 28.5.2024

Akreditace: bez akreditace
Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 28. 5. 2024
Lektor: Mgr. Marek Tuček
Anotace: Vzdělávací program Základy poskytování první pomoci se zaměřuje na základy poskytování první předlékařské pomoci a to tak, aby pracovníci byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží u svých žáků.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz byl zrušen.