Organizační pokyny

Informace pro účastníky:

Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu, který obdržíte společně s podrobnými informacemi nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu na Vámi uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Vzdělávací agentura si vyhrazuje právo z vážných organizačních důvodů změnit termín konání kurzu případně jej zcela zrušit bez účtování storno poplatku. O těchto změnách budete včas informováni.

Časové rozvržení výuky je od 8:30 do 15:00 hodin.


Přihlašování do kurzů:

Do kurzů je možné se přihlašovat pomocí odkazu v menu PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ. 

V případě, že je kurz již obsazen, bude vám nabídnuta možnost registrovat se jako náhradník na vámi zvolený kurz.  V případě uvolnění místa vás budeme kontaktovat.


Platební a storno podmínky:

Platbu za kurz proveďte do data splatnosti uvedeného na faktuře bankovním převodem na účet Symposia z.s. 5779910309/0800 (Česká spořitelna, a.s.).  Faktura Vám bude  zaslána na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 10 dnů před jeho konáním, v případě pozdějšího odhlášení Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. V případě, že se bez odhlášení na kurz nedostavíte, kurzovné propadá v celé výši.

V případě jakékoliv změny včetně odhlašování z kurzů nás prosím kontaktujte prostřednictvím následujících kontaktů:
Bc. Petra Fišerová, mobil: 731 556 986, e-mail: petra.fiserova@symposia.cz

Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, bude akceptována účast náhradníka, je však zapotřebí vše řešit s manažerkou pro komunikaci s cílovou skupinou Petrou Fišerovou.


V ceně kurzu bude poskytnuto:

  • výuka ve stanoveném rozsahu
  • studijní materiály, popř. další potřeby pro výuku
  • drobné občerstvení (voda, káva, čaj)

Cestovné a další stravování si účastníci, pokud není výslovně uvedeno jinak, hradí sami.


Výukové prostory: