Seminář 1

Přihláška na seminář kritického myšlení pro učitele ZSV/OV

Kdy: 22.4.2021 od 13 hodin

Kde: on-line v MS Teams

Program semináře:

 • Přestavení projektu Kritického myšlení v rámci I-KAP II
 • Dialogické vyučování a kritické myšlení – Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (MUNI)
 • Výměna zkušeností

Další informace k účasti na semináři vám zašleme e-mailem 19.4.2021.


 

Přihláška do projektu I-KAP II   Kritické myšlení pro učitele ZSV/OV

Ve školním roce 2021/22 budeme zahajovat projekt výchovy ke kritickému myšlení s využitím dialogického vyučování. Pro ověřování v praxi potřebujeme získat dvanáct kolegů – učitelek/učitelů Základů společenských věd či Občanské výchovy na středních školách v Královéhradeckém kraji.  

Co od vás budeme chtít:

 • Připomínkovat metodickou příručku Kritického myšlení pro učitele,
 • podílet se na tvorbě vzorových hodin a pracovních listů,
 • ověřovat program přímo ve výuce,
 • scházet se jednou za 1 – 2 měsíce k hodnocení a plánování programu.

Co vám můžeme nabídnout:

 • Kurz Kritického myšlení pro učitele 27-29.8.2021,
 • podporu Krajského úřadu a vedení vašich škol,
 • naši maximální podporu po celou dobu vaší účasti v projektu,
 • zaplacení vašeho času stráveného přípravou a realizací projektu.