Úvod do zásad správné výživy jako prevence vzniku civilizačních chorob 24.10.2024

Akreditace: bez akreditace
Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 24. 10. 2024
Lektor: Mgr. Radka Drobná
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřena na životosprávu a zkvalitnění stravovacích návyků svých i svých žáků. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s významem jednotlivých živin zastoupených v potravinách, s energetickou potřebou jedince, analýzou složení těla. Získají potřebné informace o výběru běžných potravin, naučí se číst údaje na etiketě a porovnávat je s jiným výrobkem pro ekonomický nákup. V praktické části si účastníci vyzkouší poskládat běžný jídelníček tak, aby obsahoval základní živiny. Dále se naučí zhodnotit dosavadní stravovací režim  tak, aby byly schopni, popřípadě dosavadní režim upravit a upevnit tím zdraví, popřípadě redukovat hmotnost.
Výživová doporučení slouží k prevenci civilizačních chorob a zmírnění následků případných nemocí souvisejících s výživou. Nenahrazují péči a doporučení lékaře a zdravotního personálu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: