Jak naučit žáky a studenty kritickému myšlení16.5.2024

Akreditace: MSMT-8717/2023-2-434
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 16. 05. 2024
Lektor: Mgr. Vladimír Fišera, PhD. a kolektiv
Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na kritické myšlení a jeho potřebu současné společnosti. Účastníci se seznámí s podstatou kritického myšlení,  se základními rozdíly mezi transmisivní a konstruktivistickou koncepcí vzdělávání a jejich základní principy v pedagogice.  Dále se seznámí s koncepcí PHD a dialogického vyučování. Praktická část kurz bude zaměřena  na výměnu zkušeností jednotlivých učitelů a na osvojení základních metod rozvoje kritického myšlení, využitelných v hodinách.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz byl zrušen.