Pohybové terapie a prevence přetížení pohybového aparátu 21.11.2023

Akreditace: bez akreditace
Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 21. 11. 2024
Lektor: Mgr. Marika Hrůšová
Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na teoretické a praktické seznámení s pohybovou terapií.  Účastníci si vyzkouší cílené procvičení jednotlivých partií těla, cvičení pro koordinaci pohybů a sestavení aktivit vhodných pro své žáky. Využití této aktivace vede také k tréninku paměti a socializaci žáků. Součástí praktické části kurzu bude i ukázka cviků, které účastník může využít během celého dne k udržení správného nastavení postury těla a předcházení sekundárnímu poškození pohybového aparátu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: