Umělá inteligence, učení a kritické myšlení 26.9.2024

Akreditace: bez akreditace
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1 800,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 26. 9. 2024
Lektor: Mgr. Vladimír Fišera, PhD.
Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na kritické myšlení a jeho souvislost s imělou inteligencí. Umělá inteligence dobré (!) učitele
nikdy nenahradí, budeme se však muset  přizpůsobit. A hodně. Jedním z nutných kroků je naučit (se) správně hodnotit informace, které nám umělá inteligence nabízí a někdy dokonce vnucuje. V osmihodinovém kurzu
probereme nejenom aktuální stav vývoje umělé inteligence, ale také koncepci kritického myšlení PhD. Především se budeme snažit definovat základní dovednosti, které bude muset zvládnout učitel, který chce učit lépe než počítač.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: – uhrazená platba za kurz
– závěrečný test
– aktivní plnění úkolů v průběhu výuky 100%
– účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: