Rubriky
Symposia

Co znamená Symposia?

Wikipedia, resp. internetový slovník Wiktionary o pojmu Symposium říká:

  • Konference nebo jiné setkání zasvěcené diskutování nějakého problému, při němž účastníci často přednášejí prezentace
  • (ve starověkém Řecku) Pijácká party, často spojená s intelektuální diskusí

Naše představa symposií je na hony vzdálena první definici, tedy konferenci střízlivých odborníků přednášejících nudné přednášky s cílem získat další body pro budoucí akademický titul. Ale ani opilecká party neodpovídá (úplně) naším představám

Česká verze Wikipedie naštěstí přináší ještě další vysvětlení:

  • Symposion (řecky συμποσιον, latinsky 
    Symposium) je literární žánr antické literatury využívající motiv fiktivní hostiny, během níž nebo na jejímž závěru účastníci proslovují řeči na určité zvolené téma. Námětově jsou proto symposia velmi rozmanitá a řazením epizod a témat mohou být velice volná. Klasickými autory tohoto žánru jsou Platón, obvykle pokládaný za jeho zakladatele, a Xenofón. Hlavními přednostmi žánru jsou spojení epického a explicitně naučného prvku a možnost vážná témata prokládat odlehčujícími prvky (např. žerty nebo téměř prostoduchými poznámkami) a učinit je tak čtenářsky přijatelnějšími.

A to je náš ideál. Neformální a demokratická diskuse. Způsob, jak proniknout k podstatě věcí jinou cestou, než je běžná výuka na školách. Možnost svobodně diskutovat o tématech, která zajímají každého a která se dotýkají těch nejosobnějších hodnot.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *